Vánoční dětský turnaj 2018

Pro účastníky šach.kroužku ZŠ Měšice byl 10.12. sehrán vánoční turnaj. Vzhledem k letošnímu malému zájmu o kroužek a nemocem se zúčastnili pouze 4 hráči. Turnaj byl tradičně bohatě dotován, takže si v podstatě všichni odnesli nějaké ceny. Podobně jako vloni je zajistil pan Pavel DUCHO. Předseda oddílu p. Jirka NOVÁK vytiskl diplomy a zajistil hodiny. Celý turnaj měl pod patronátem p. Karel DAVID.
Protože je turnaj omezen časem ukončení, nelze o výsledcích dělat kategorické soudy. Rychlé tempo prostě mnohým nevyhovuje, protože šachy jsou především o uvažování.
Celkové pořadí je následující (nemělo smysl dělat kategorie):
1. JUNEK Petr 2,5
2. Indra Petr 2,5
3. NOVÁK Matyáš 1
4. KŘÍSTEK Matyáš 0
Letošním vítězem se stal Petr Junek. Při rovnosti bodů rozhodla krátká partie navíc
Druhý byl Petr Indra, který často získal výhodu, aby ji vzápětí ztratil, což se mu v rozhodujících okamžicích nevyplatilo.
Na třetím místě se umístil nováček, Matyáš NOVÁK. Kvůli nemoci asi 3x chyběl a tento deficit přece jen asi trochu zhoršil jeho možnosti. Na posledním místě se umístil prvňák Matyáš KŘÍSTEK. Na to, že začal teprve letos, udělal slušný pokrok. Pokud vytrvá, bude už za pár měsíců zdatným soupeřem

Turnaj zaostal za očekáváním co do počtu hráčů. Splnil ale účel a ukázal, že kroužek přece jen děti něco naučil. I když ne všichni se budou věnovat zájmově šachům na větší úrovni, tak si ze hry odnesou hodně pozitivních návyků jako je odpovědnost za vlastní rozhodnutí, potřeba akceptovat nějaká pravidla, zkušenost se střetem s protihráčem a možnost prosadit svůj koncept. Za poskytnutí prostor i za trpělivost s někdy hlasitějšími projevy děkujeme všem zainteresovaným pracovníkům školy, především paní ředitelce.
Přejeme všem účastníkům kroužku, i osazenstvu školy pěkné vánoce a do nového roku hodně elánu.
Za oddíl K. David, trenér.

Celkové výsledky jsou v tabulce

Čís Příjmení, Jméno Třída Kat. INDRA JUNEK KŘÍSTEK NOVÁK Body Poř. v kat. Poř. abs.
1 INDRA,Petr 2 x 1/2 1 1 2,5 2
2 JUNKEK,Petr 5 1/2 x 1 1 2,5 1
3 KŘÍSTEK,Matyáš 1 0 0 x 0 0 4
4 NOVÁK,Matyáš 4 0 0 1 x 1 3

Všem zúčastněným i organizátorům je potřeba poděkovat.